Samstag, 1. März 2014

SAC – Syndikalisternas international committee pronounce support for our comrades in FAU – Dresden / SAC – Syndikalisternas internationella kommitté uttalar sitt fulla stöd till våra kamrater i FAU – Dresden

Solidaritätsadresse der SAC Permalink
27. Februar 2014 18:57
SAC – Syndikalisternas international committee pronounce support for our comrades in FAU – Dresden who have been incorrectly dismissed. They are now fighting for their jobs.
The workers are since two weeks holding a blockade against the restaurant where they used to work for secure employment. The fact that employers systematic use insecure employment to lay off workers who demand their rights is nothing new.
We can´t rely on politics or mainstream unions to change the law or take the fight for us.
We as workers must do as our comrades in FAU who through direct action and solidarity organizing takes the fight in their workplace.
SAC – Syndikalisterna wishes a short and successful fight!
For international solidarity!
———————————————————————
SAC – Syndikalisternas internationella kommitté uttalar sitt fulla stöd till våra kamrater i FAU – Dresden som blivit godtyckligt uppsagda och nu strider för sina arbeten.
De uppsagda driver sedan två veckor en blockad mot restaurangen för sitt arbete och trygga anställningar.
Att arbetsköpare systematiskt utnyttjar osäkra anställningar för att kunna göra sig av med arbetare som kräver sin rätt är inget nytt.
Vi kan inte förlita oss på att politiker eller reformistiska fackförbund lagstiftar bort detta system eller tar striden åt oss. Vi måste göra som kamraterna i FAU som med direkt aktion och solidarisk organisering sätter hårt mot hårt.
Vi i SAC önskar dem en kort och framgångsrik strid!
Internationell solidaritet!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen