Freitag, 1. März 2013

de.indymedia.org | Anarşist yayın “Sosyal Savaş” çıktı!

de.indymedia.org | Anarşist yayın “Sosyal Savaş” çıktı!

"sosyal savaş" was soviel heißt wie "sozialer kampf" ist eine türkischsprachige anarchistische Webseite. Auf "sosyal savaş" ( http://sosyalsavas.org/) wird über anarchistische Kämpfe weltweit berichtet. Feministische Aktionsformen finden hier ebenso wie Tierbefreiungsaktionen der Animal Liberation Front (ALF) bis hin zur Berichterstattung über anarchistische und soziale Kämpfe in der Türkei und überall eine Plattform. "sosyal savaş" ist Medienplattform, Vernetzung und Sprachrohr anarchistischer Kämpfer*innen weltweit.
Das anarchistische Feuer "Sosyal Savaş” ist ausgebrochen!

Anarşist yayın “Sosyal Savaş” çıktı!Sosyal savaş sürüyor…Anarşi tahakküm sistemiyle isyancılar arasında asırlardır süregelen sosyal savaşın dışında veya ötesinde bir ideolojik kimliğe sahip olmak veya bir kaçış teorisi değil, efendilere, otoritelere, tahakkümcü tüm kurumlara yönelik topyekün bir saldırı hareketidir. Bu çerçevede, uysallaştırılmış ve liberalleştirilmiş anarşi çizgisinin ötesinde ve karşısında her türlü yıkıcı ve tahrikkar içeği bu yayında görebileceksiniz. Anarşist mücadelenin yıkıcı ve uzlaşmaz bir çizgide yürütülmesi gerektiğini düşünen herkes yayını sahiplenebilir ve içeriğe katkıda bulunabilir.Orta yol yok! Uzlaşma yok!sosyalsavas.org

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen